Ön Yazı Örneği [Yeni Mezun]

Ali Kocatürk

Anıl Sokak Anıl Sitesi

A Blok No 21/7

Kadıköy/İstanbul

(212)255 43 35

Nilgün Yıldız

Dynamic İletişim Hizmetleri

İnsan Kaynakları Departmanı

Aşiyan Yokuşu Özlem Apt No 13

Aşiyan/İstanbul

21.05.2000

Sayın Yıldız,

Şirketinizin, 18 Mayıs 2000 tarihinde Haber B Gazetesi İnsan Kaynakları ekinde yer alan bilgiler doğrultusunda özgeçmişimi size iletmeyi uygun gördüm. Gazetedeki ilanda, şirketinizin stratejik planlama pozisyonu için adaylarla görüşüleceğinden bahsedilmekteydi.

Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora öğrenimime devam ediyor ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Öğrenimim boyunca, 18-22 yaş arası gençlerde beslenme alışkanlıkları, fast food tüketimi, işletmelerdeki çalışan memnuniyeti ve benzeri istatistik analiz ve pazar araştırması ağırlıklı konularda bireysel projeler hazırladım. Yanısıra, bu tür araştırmaların takım çalışmalarında etkin görevlerde (anket hazırlama, veri analizi, raporlama vb) bulundum.

Aldığım eğitimin ve kazandığım deneyimin, stratejik planlamanın temel unsurlarını oluşturduğunu düşünüyorum. Edindiğim bilgiler, şirketinizin reklam, medya, pazar araştırması gibi stratejik planlama konularında yetkin bir isim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle, şirketinizin bünyesinde yer aldığımda karşılıklı değer katan çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.

Sizinle, bu konuyla ilgili olarak yüz yüze ve ayrıntılı bir ön görüşme yapmayı dilerim.

Saygılarımla,

İmza, Ali Kocatürk