Staj Dilekçesi Örneği

ABC Ltd. Şti. [….] Şube Müdürlüğüne

İstanbul

[….] Üniversitesi/Lisesi [….] Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu [….] Bölümü [….] sınıfı [….] numaralı öğrencisiyim.

ABC Ltd. Şti. [….] Şube Müdürlüğünde [….] tarihleri arasında [….] günlük [….] stajımı yapmak istiyorum.

Başvurumun müdürlüğünüz tarafından değerlendirilip tarafıma e-posta ile bilgi verilmesini arz ederim. …./…./……

İmza

Ad Soyad

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Ekler:

1- Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi